Şartname

IGMG Cenaze Yardımlaşma Derneği Cenaze Hizmetleri (BKUG) Şartnamesi

Madde 1: BKUG’nin amacı

BKUG, IGMG Cenaze Yardımlaşma Derneği’nin amaca bağlı bir birimidir. BKUG üyeleri arasında yardımlaşma dayanışmayı organize eden bir kuruluş olarak, üyelerin bu yardımları talep etmeye yasal hakları (mutalebe hakları olmaksızın), üyelerin ve aile fertlerinin cenaze defin masraflarının karşılanmasında yardımcı olur.

Madde 2: Üyelik

 1. 18 yaşını dolduran Müslüman kişiler üye olabilir. İşlem ehliyeti olmayan veya sınırlı işlem ehliyeti olan kişiler kanuni temsilcilerinin onayıyla üye olabilirler.
 2. Üyenin daimî ikametgâhı Almanya, AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesi veya İsviçre olmalıdır.
 3. Üye, üyeliğinin başlayabilmesi için 5. maddede gösterildiği gibi derneğe bir kayıt ücreti ödemelidir.

Madde 3: Üyeliğe alınma

 1. Üyeliğe alım yazılı müracaatın ardından yönetim kurulunun vereceği kararla gerçekleşir. Üyelik müracaatı için BKUG’nin önceden hazırladığı başvuru formu doldurulmalıdır.
 2. 60 yaşını dolduran kişilerin üye olabilmeleri için doktor raporu ve hayati tehlike arz eden bir hastalıklarının olmadığına dair doktor tasdiki sunulmalıdır.
 3. Müracaat formu gerekli evraklarla birlikte derneğin posta adresine - Boschstraße 61-65, 50171 Kerpen - gönderilmelidir. Sadece doğru ve eksiksiz doldurulan ve gerekli evraklar ile birlikte ulaştırılan müracaat formları işleme alınacaktır.
 4. Kişinin üye olabileceğine dair bir yasal talep hakkı bulunmamaktadır. Dernek Yönetim Kurulu, üyeliği reddedebilir. Reddin gerekçelendirilmesine gerek yoktur.

Madde 4: Üyelik haklarının başlaması

Üyelik hakları ancak, aşağıdaki hususlar yerine getirildiğinde başlar:
 1. Madde 3’deki şartların yerine getirilmiş olması gerekir.
 2. Üyelik kartının üyeye gönderilmiş olması gerekir.
 3. Kayıt ücretinin ödenmesinden sonra 60 gün geçmiş olması gerekir. Üye olarak kabul edildikten sonra bir kaza nedeniyle ölen üyeler 60 günlük bekleme süresi dolmadan da BKUG’nin yardımlarından faydalanabilir.

Madde 5: Kayıt ücreti

 1. Üyeliğe alınışta yaş gruplarına göre farklı olan kayıt ücretlerinin derneğe ödenmesi gerekmektedir: Yaş | Ücret: 0-24 / 0 € | 25-50 / 50 € | 51-55 / 75 € | 56-60 / 120 € | 61-65 / 240 € | 66-70 / 360 € | 71-79 / 600 € | 80 ve üzeri / 1.000€
 2. Aile ferdi olarak üye olmaktan çıkıp tam üyeliğe geçiş kayıt ücretine tabi değildir. Ancak üye yazılı olarak üyelik müracaatını yaparak yıllık masraf payını ödemelidir.

Madde 6: Yıllık masraf payı ve ödeme şartları

 1. Her üye yıllık masraf payını peşin olarak önceden ödemelidir. Beklenilen yıllık payın miktarı dernek yönetim kurulu tarafınca tespit edilir. Bir yıllık masraf payı, önceki yıl içerisinde gerçekleşen cenazelerden ve bunun la ilgili yapılan harcamalar ve idarî masraflardan oluşan toplam masraflardan oluşmaktadır. Masraflar tüm üyelere eşit şekilde taksim edilir. Yıl sonunda yıllık masraf payı ayrıntılı olarak hesaplanır.
 2. Eğer geçmiş yıl için yapılmış olan peşin ödemeler hesaplanan yıllık masraf payını geçerse fazla gelen miktar bir sonraki masraf payı ile mahsup edilir.
 3. Bir üyenin açık kalan ödemesi varsa üye bu ödemeyi en geç gelecek yılın Ocak ayında yapmalıdır.
 4. Yıllık masraf payı üyeden tahsil yetkisi alınarak banka hesabından çekilir. Banka tarafınca reddedilen borç naklinden kaynaklanan masraflardan üye sorumludur.
 5. Yıllık masraf payını 30 Ekim tarihinden önce BKUG’ye üye olan her üye ödemek zorundadır. Eğer üye yıllık masraf payını verilen sürede ödemezse BKUG yardımlarından faydalanamaz.
 6. Yardımın kesilmesi açık kalan yıllık masraf payını ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde 7: Yardımlardan faydalanabilen kişiler

 1. BKUG tarafınca yardım tahsis edilebilen kişiler aşağıda gösterilmiştir:
  1. Üyenin kendisi ve eşi
  2. Üyenin 18 yaşını doldurmamış çocukları
  3. Üyenin, yaşı kaç olursa olsun, kendi geliri olmayan Bekâr kızları
  4. Üyenin, resmi okul veya üniversite öğrencisi olan, 27 yaşını tamamlamamış, Bekâr ve kendi gelirleri olmayan çocukları
  5. Üyenin, (yaşı kaç olursa olsun, %50’den fazla) engelli olup geliri olmayan çocukları
  6. Eşler boşanır ve eşlerden birisi kendisi için ayrı üyelik müracaatında bulunur ve üyelik müra caatını boşanmanın gerçekleştiği yıl içinde yaparsa 5. maddeye göre kayıt ücreti ve 4. maddenin 3. fıkrasına göre 60 günlük bekle- me süresi hükümleri uygulanmaz. Ancak yıllık masraf payı ödenmelidir.
 2. 1. fıkrada geçen şartların bulunmaması durumunda yukarıda zikredilen kişiler önceden ihbar edilmeksizin BKUG’nin yardımından faydalanma hakkını kaybederler.

Madde 8: Üyelere sunulan standart hizmetler

 1. 7. maddeye göre üye veya yakınlarının bir ölüm meydana geldiğine dair BKUG’yi haberdar etmesi durumunda Dernek Yönetim Kurulu yapılabilecek yardım hakkında karar alır. Dernek Yönetim Kurulu yardım tahsisini onay- ladığında BKUG tarafınca bir anlaşmalı cenaze firması aşağı da gösterilen işleri yapmakla görevlendirilir:
  1. Resmi makamlar nezdindeki işlemlerin yapılması.
  2. Cenazenin İslami usüllere göre yapılması gereken dini hizmetleri, yıkanması ve kefenlenmesi.
  3. Cenazenin Avrupa standartlarına göre tabuta yerleştirilmesi.
  4. Cenaze’ye refakat edecek olan bir kişinin gidiş-dönüş, ekonomik sınıf uçak bileti masrafının karşılanması.
 2. Türkiye ve Balkan ülkeleri dışında bir ülkeye cenazenin gönderilmesi durumunda, BKUG sadece ulaştırılacağı havaalanına kadarki organizasyon ve masrafları üstlenebilir. Bunun haricinde (Türkiye ve Balkan ülkelerinde) cenazenin defnedileceği mezarlığa kadar meydana gelen masrafları üstlenir.
 3. Bir AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesinde veya İsviçre’de defnedilenler için, 3.000 €´ya kadar masraflar karşılanabilir.
 4. AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesi veya İsviçre dışında vefat edenler AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesi veya İsviçre’ye nakledilip defnedilebilirler ve masrafları 3.000 €’ya kadar karşılanabilir.
 5. Eğer ölüm belgesinin veriliş tarihi altı ayı geçmediyse AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesi veya İsviçre dışında vefat edip orada defnedilecek olanların masraflarının 750 €’luk kısmını BKUG karşılar.
 6. Defin Kanununa göre (ağırlığı 500 gramdan az olan) düşük doğan çocuklar için sadece AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesi veya İsviçre’de masraflar üstlenilebilir.
 7. Şu evrak ve belgeler bildirilen anlaşmalı cenaze firmasına ibraz edilmelidir: Kimlik, pasaport, ölüm belgesi veya ölü raporu, evlilik cüzdanı (uluslararası geçerli olan veya Almanca tercümesi), üyelik kartı.
 8. 7. maddede sayılan belgelerin herhangi birinin eksikliğinden meydana gelen masrafları üyenin kendisi karşılar, bu durumda BKUG sorumluluk üstlenmez.
 9. BKUG’den kaynaklanmayan, özellikle tatil günleri, uçak şirketleri veya cenaze firmaları sebebiyle meydana gelen olası aksamalar ve gecikmeler için BKUG sorumluluk üstlenmez.

Madde 9: Üyenin bilgi verme yükümlülüğü

 1. Her üye, kendisi ve ailesi hakkında istenilen şahsi bilgileri BKUG’ye eksiksiz bildirmekle yükümlüdür. Aksi taktirde BKUG eksik bilgi ve evraklardan ötürü oluşan olumsuzluklar için sorumluluk kabul etmez.

Madde 10: Yardımdan faydalanma hakkı

Üyenin (yardım alanın) BKUG tarafından yardım alabileceğine dair bir talep hakkı yoktur. Üyenin, BKUG’nin yardımından bir kez faydalanmış olması veya düzenli olarak faydalanıyor olması bu yardımlardan ileride de faydalanabileceği anlamına gelmez. BKUG, sunduğu tüm yardımlarını kendi isteğiyle yapmaktadır ve Dernek Yönetim Kurulu’nun kararına bağlıdır.

Madde 11: Üyeliğin sona ermesi

 1. Üyeliğin sona ermesi fesh, çıkartılma veya ölüm ile gerçekleşir.
 2. Her üye üyeliğini takvim yılı sonunda feshedebilir. Fesh yazılı olarak yapılmalıdır ve takvim yılı içerisinde en geç 30 Kasım tarihine kadar BKUG’ye ulaşmış olmalıdır. Aksi taktirde fesh, ancak gelecek takvim yılının sonunda yürürlüğe girer.
 3. Eğer BKUG bir üyenin üyeliği başladıktan sonra bu üyenin üyeliği başlamadan önce, tedavisi mümkün olma- yan bir hastalığa sahip olduğunu tespit ederse bu üye derhal üyeliğini kaybeder. Bu gibi durumlarda BKUG 10. maddeye göre herhangi bir masraf üstlenmez. Bu gibi durumlarda kurala uygun şekilde bu üye üzerinden kendi üyeliklerine sahip olan aile ferdleri üyelikten çıkarılmaktan muaftırlar.
 4. 2. maddenin 1. ve 2. fıkralarına göre üyelik şartlarının üyeliğe müracaat ederken mevcut olmadığı veya sonra- dan ortadan kalkmış olduğu tespit edilirse üyelik geleceğe dönük olarak sona erer.
 5. Üye, Dernek Yönetim Kurulu tarafınca özellikle aşağıda belirtilmiş olan sebeplerden dolayı dernekten çıkartılabilir:
  1. Üyenin ağır bir şekilde İslam’ın temel ilkelerini ihlal etmiş olması.
  2. Üyenin, ödeme emri almasına rağmen üç ay üst üste yıllık masraf payını ödemekte gecikmiş olması.
 6. Üyeliğin sona ermesiyle birlikte üyenin tüm hak ve yükümlülükleri de sona erer. Ödenmiş meblağlar iade edilmez.

Madde 12: Diğer hükümler

 1. Üyeler ve BKUG İdaresi arasındaki anlaşmazlıklarda sadece Dernek Yönetim Kurulu yetkilidir.
 2. Anlaşmazlık durumunda sadece bu Genel İşlem Şartları (AGB) geçerlidir. Sözlü anlaşmalar ve beyanlar geçersizdir.
 3. AGB’nin bazı hükümlerinin geçerli olmaması durumunda kalan diğer hükümlerinin geçerliliği devam eder.

Madde 13: Yargı yeri

Eğer üyenin ikametgâhı Federal Almanya değil ise üyenin ikametgâhı münhasır yargısal yetki yeri değildir. Ancak ilâmsız icra takibine ilişkin münhasır yargısal yetki yerleri bu hükmün haricindedir.

Madde 14: İlgili yasa

Üye ve BKUG arasındaki yasal ilişkide Alman Hukuku geçerlidir.